Houtrotreparaties: wat is houtrot en wat zijn de gevolgen?

Houtrot ontstaat meestal op onderdorpels en hoekverbindingen en is herkenbaar aan de roestbruine kleur en de zachte structuur. De oorzaak van houtrot is de aantasting van het hout door de groei van schimmels door langdurige vochtigheid. Houtrotreparaties dienen natuurlijk liever voorkomen te worden, maar indien het kwaad is geschied moet er snel actie ondernomen worden.

Houtrot is te herkennen aan de volgende punten;

 • Zacht en bruin-zwart verkleurd hout.
 • Vochtverzadiging.
 • Zowel en krimpeffecten.
 • Vervorming van het verfsysteem.
 • Inklinking en insnoering (indeuken) van het verfsysteem.
 • Het uitvallen van aangetaste delen.

Houtrot kan worden gemeten door het inprikken met een botte priem. In ernstige gevallen is houtrot visueel waar te nemen. Kijk naar de kenmerken van houtrot. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een vochtmeter om te bepalen wat de houtvochtigheid is.

Oorzaken en gevolgen van houtrot

Houtrot is het gevolg van schimmelgroei. Onder bepaalde omstandigheden zullen deze groeien en het hout aantasten. Onderstaande factoren dienen aanwezig te zijn voor het ontstaan schimmels en houtrot als gevolg daarvan:

 • Een houtvochtgehalte van meer dan 20% gedurende langere tijd.
 • Een temperatuur van hoger dan 18 graden Celsius.
 • Voldoende lucht, schimmels die houtrot veroorzaken hebben zuurstof nodig.
 • Een voedingsbodem, hout in dit geval.

Een te hoog vochtigheidsgehalte is vaak een gevolg van een foute detaillering en een slechte bescherming van het hout.
Een aantal zaken die de kans op houtrot aanzienlijk vergroten zijn;

 • Openstaande verbindingen, waardoor inwatering ontstaat door capillaire naden.
 • Een ongeschikt verfsysteem en/of slechte toestand van het schilderwerk.
 • Constructiefouten.
 • Inwatering via ondeugdelijke beglazing.
 • Onbehandelde kopse kanten.

Houtrotreparaties: vervangen of herstellen?

Afhankelijk van de mate waarin houtrot voorkomt zal er moeten worden beslist of het element zal worden vervangen of dat de aangetaste delen worden hersteld door middel van deelvervanging of gerepareerd worden met een hout reparatiemiddel. De kosten van het herstel en de beoogde levensduur van het kozijn spelen hierbij een belangrijke rol. De keuze van vervangen of herstellen hangt zoals aangegeven af van de mate van aantasting. In het onderstaande schema staat aangegeven wanneer welke optie wordt toegepast:

 • Geringe aantasting zacht hout: preventieve maatregelen, eventueel plaatselijk verduurzamen.
 • Aantasting
 • Aantasting >10cm3: deelvervanging en preventieve maatregelen.
 • Aantasting >10cm3: kozijnvervanging.
 • Indien de kosten voor houtrotreparaties méér zijn dan 50% van de vervangingskosten dan kan men het beste kiezen voor vervanging.

Het beste is natuurlijk altijd nog het voorkomen van vochtintrekking, zodat houtrotreparaties voorkomen worden! Is het tóch te laat en bent u op zoek naar een professionele partij die houtrotreparaties kan uitvoeren? Kremers Schilderwerken staat voor u klaar! Neem snel contact met ons ervaren team op of vraag een offerte aan voor uw houtrotreparaties. Direct een afspraak maken kan natuurlijk ook.

 

houtrotreparaties-houtrot-tips